sitemap
Nieuws
Nieuws

  Aura online voor het lenen en verlengen van boeken!

  Klik hier voor ons nieuwe online mediatheek systeem.

  Klik hier voor de mediatheek app.

   

  Schoolgids

  Onze schoolgids is er ook digitaal.

  Twitter en facebook        Geslaagd

  Twitter

       

  Onze tien talenten

  1. Al in het eerste jaar naar het atheneum of gymnasium
  2. Havo-kansklas

  (daarna mavo of havo)
  3. Talentstromen en podiumgroep
  4. Kleine, rustige, veilige school
  5. Hoog slagingspercentage
  6. Eigen plek mavo-afdeling

  7. Engels op niveau (Anglia)

  8. Weinig afhakers
  9. Veel speciale, individuele hulp
  10. Bovengemiddeld aantal bevoegde docenten
   

  Is het Rythovius College iets voor jou?

  Onze school geeft aantrekkelijk, motiverend en uitdagend onderwijs aan leerlingen van mavo, havo, atheneum en gymnasium. Tijdens de Open Dag, informatieavond, Talentendag en precolleges heb je misschien al kennis gemaakt met onze school. Spreekt het Rythovius College je aan, dan vind je hier informatie over het aanmelden.

   

  Vernieuwde onderbouw

  Dit schooljaar start het Rythovius College met een vernieuwde onderbouw met een éénjarige brugklas i.p.v. een tweejarige brugklas.

      

  Extra ruimte aan talenten

  Leerlingen van het Rythovius kunnen al in het eerste leerjaar in een Kunst & Cultuur-, Science- of Sportklas stappen. De eerste drie leerjaren zijn er doorlopende programma’s in deze richtingen. Daarmee biedt het Rythovius kinderen voortaan de ruimte om direct aan de slag te gaan met hun individuele talenten.

  Ons Middelbaar Onderwijs

  Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school.